Occupations

Restaurant operation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 763,272.73 VNĐ
Intermediate fee/ month: 1,362,500 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Người hành nghề Quản trị nhà hàng thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tổ chức quá trình phục vụ khách tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống; Tính toán, xây dựng thực đơn theo yêu cầu và tư vấn khách lựa chọn thực đơn phù hợp; Tổ chức các hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong nhà hàng; giám sát công việc của các nhóm phục vụ; Giám sát việc thực hiện vệ sinh, an ninh, an toàn trong nhà hàng.

Positions

- Sau khi học xong sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: Nhân viên phục vụ bàn; Nhân viên phục vụ ba. - Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và cấp độ, loại hình doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp có thể phát triển, thăng tiến để đảm đương các vị trí công tác cao hơn như: Giám sát viên; Trưởng/phó giám đốc bộ phận; Điều hành khu vực nhà hàng có quy mô nhỏ.

Relative occupations

Updating

Main courses

Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin 1,2; Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiếng Anh; Tin học đại cương; Tin học ứng dụng; Kỹ năng mềm; Toán cao cấp; Pháp luật đại cương; Giáo dục thể chất ; Giáo dục quốc phòng - an ninh; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Tổng quan ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị học; Nguyên lý kế toán; Marketing căn bản; An toàn vệ sinh thực phẩm; Quản trị chất lượng; Phân tích dữ liệu; Xây dựng thực đơn; Quản trị tài chính nhà hàng; Dịch vụ chăm sóc khách hàng; Quản trị nguồn nhân lực nhà hàng & dịch vụ ăn uống; Quản trị Marketing nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Kế toán quản trị nhà hàng; Logistics; Quản trị rủi ro trong nhà hàng; Tuyển dụng & phát triển nhân viên trong lĩnh vực nhà hàng & dịch vụ ăn uống; Hành vi người tiêu dùng; Văn hóa ẩm thực; Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh nhà hàng; Quản trị dự án nhà hàng & dịch vụ ăn uống.

Requirements

- Người học Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. - Người học ngành Quản trị nhà hàng đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt vì phải tiếp xúc với nhiều khách hàng, đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh; năng động, nhạy bén trong xử lý tình huống, có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn…

Output standards

- Kiến thức: + Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà hàng; mối quan hệ giữa các bộ phận trong nhà hàng và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh ăn uống. + Phân tích được các quy trình nghiệp vụ cơ bản: Chuẩn bị phục vụ ăn uống; vệ sinh trong nhà hàng; phục vụ các bữa ăn thường, ăn tiệc Âu, Á,... + Hiểu và trình bày được tính chất, đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản của các loại đồ uống; trình bày được quy trình kỹ thuật, nguyên tắc, phương pháp pha chế và phục vụ đồ uống. - Kỹ năng: + Tổ chức và phục vụ được khách ăn uống theo tiêu chuẩn. + Tư vấn sản phẩm, lập kế hoạch và phục vụ các loại tiệc. + Pha chế được các loại đồ uống thông dụng. + Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận nhà hàng chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả. + Sử dụng tiếng anh giao tiếp trong nhà hàng đáp ứng các yêu cầu của công việc. + Dự tính, hạn chế các tình huống phát sinh trong lĩnh vực mà mình tham gia; có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức và phục vụ. - Thái độ, định hướng giá trị: + Hiểu biết cơ bản về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. + Trung thực, đề cao lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. + Có ý thức kỷ luật, chấp hành tốt các quy định tại nơi làm việc. + Có ý thức cập nhật kiến thức thường xuyên, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Who matching with

Những người đam mê kinh doanh, am hiểu và yêu thích lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn. Những học sinh tốt nghiệp cấp 3 trở lên, không bị khuyết tật, đảm bảo sức khoẻ.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 287 students

2016: 260 students

2015: 199 students

2014: 216 students

2013: 176 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Restaurant operation

College occupation code: 6810206

Intermediate occupation code: 5810206

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating