Occupations

Navigation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Over 12M VNĐ
College fee/ month: 700,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 610,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

- Lập kế hoạch chuyến đi, xác định vị trí tàu và phương hướng trên biển; - Điều động tàu; - Thủy nghiệp; - Vận hành, bảo quản trang thiết bị trên boong và bảo quản vỏ tàu; - Lãnh đạo và làm việc theo nhóm; - Khai thác và bảo quản thiết bị buồng lái; - Trực ca; - Xử lý các tình huống và thủ tục khản cấp; - Thông tin Hàng hải; - An toàn Hàng hải; - Vận chuyển hàng hóa; - Phòng chống ô nhiễm môi trường; - Giao tiếp tiếng Anh.

Positions

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc trên tàu biển trong nước và quốc tế theo các chức danh từ thấp đến cao (thủy thủ, thực tập sỹ quan, sỹ quan vận hành, sỹ quan quản lý, thuyền trưởng) hoặc làm nhân viên trong các công ty vận tải biển, trung tâm thuyền viên, cảng vụ, hoa tiêu, đại lý tàu biển, công ty giám định, bảo hiểm và các doanh nghiệp khác liên quan đến lĩnh vực hàng hải.

Relative occupations

Updating

Main courses

Ổn định tàu; Tin học hàng hải; Chất xếp và vận chuyển hàng hoá 1; Trực ca; An toàn lao động hàng hải; Thủy nghiệp - Thông hiệu 1; Thủy nghiệp - Thông hiệu 2; Thiết bị trên boong; Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 1; Lái tàu mô phỏng; Môi trường và bảo vệ môi truờng biển; Khí tượng hải dương; Pháp luật hàng hải 1; Địa văn hàng hải 1; QTQT phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển; Máy điện hàng hải 1; Máy vô tuyến điện hàng hải 1; Điều động tàu 1; Pháp luật hàng hải 2; Luật biển; Chất xếp và vận chuyển hàng hoá 2; Xử lý các tình huống khẩn cấp trên biển; Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 2; Địa văn hàng hải 2; Thiên văn hàng hải 1; Thiên văn hàng hải 2; Máy điện hàng hải 2; Máy vô tuyến điện hàng hải 2; Điều động tàu 2; Thực tập tốt nghiệp.

Requirements

- Thực hiện nghiêm túc các quy chế đào tạo - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính

Output standards

- Thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy trình; - Sử dụng được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tiếng Anh chuyên ngành trong thông tin liên lạc, có kỹ năng giao tiếp tốt với các thành viên trên tàu, đại lý, chủ tàu, chính quyền cảng và hành khách đáp ứng tiêu chuẩn tiếng Anh hàng hải theo yêu cầu của STCW78/2010; - Thực hiện được công việc hỗ trợ điều động tàu; - Thực hiện tốt công tác thuỷ nghiệp; - Vận hành, khai thác, bảo quản và bảo dưỡng được các trang thiết bị ngành boong và vỏ tàu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng quy trình; - Vận hành và khai thác được trang thiết bị hàng hải phục vụ công tác dẫn tàu đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải; - Sử dụng các mục tiêu bờ và mục tiêu thiên văn để xác định vị trí tàu đảm bảo độ chính xác đúng tiêu chuẩn; - Tính toán được thủy triều tại cảng chính, cảng phụ từ lịch thủy triều Anh và lịch thủy triều Việt Nam phục vụ công tác dẫn tàu; - Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong; - Lựa chọn được thông tin và tài liệu để lập được kế hoạch tuyến đường; - Lập được kế hoạch chuyến đi; - Dẫn được tàu an toàn trong mọi điều kiện ngoại cảnh; - Lập được kế hoạch xếp, dỡ hàng hoá, thực hiện được công việc giám sát làm hàng theo kế hoạch, chằng buộc được chắc chắn khi bảo quản, vận chuyển hàng hoá; - Xử lý được các tình huống nguy cấp bằng các hành động phù hợp trên tàu và đối với tàu bị nạn; - Có khả năng tổ chức và quản lý được nhân sự trên tàu, triển khai thực hiện được hệ thống quản lý an toàn và kế hoạch an ninh trên tàu.

Who matching with

Nam giới

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 781 students

2016: 588 students

2015: 419 students

2014: 605 students

2013: 756 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Navigation

College occupation code: 6840109

Intermediate occupation code: 5840109

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating