Occupations

General mechanical loading/unloading
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 530,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Ngành/nghề “Xếp dỡ cơ giới tổng hợp” là ngành/nghề vận hành, bảo dưỡng sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên các phương tiện máy nâng hàng, cần trục chân đế, cần trục kiểu tự hành, cần cẩu tháp, máy xúc lật, máy vận thăng, máy vận chuyển liên tục, máy tời, máy cẩu cổng trục, cầu trục và một số loại máy liên quan khác để thực hiện xếp, dỡ hàng hóa trong các công ty, nhà máy, bến bãi, hải cảng, công trình xây dựng… lên xuống phương tiện vận chuyển hoặc có thể từ nơi sản xuất vào trong kho chứa và ngược lại.

Main missions

Phân loại, tổ chức xếp dỡ hàng hóa; vận hành các loại máy nâng hàng, cần trục chân đế, cần trục kiểu tự hành, cần cẩu tháp và một số loại máy liên quan để xếp dỡ hàng hóa, xếp hàng hóa để thực hiện xếp dỡ hàng hóa trong kho, bến cảng, nhà máy, công trường xây dựng... Bảo dưỡng và sửa chữa kỹ thuật một số hư hỏng thông thường trên các máy xếp dỡ cơ giới tổng hợp. Xử lý sự cố khi đang thực hiện xếp dỡ hàng hóa. Tổ chức, điều hành tổ, nhóm thợ xếp dỡ và kèm cặp người thợ có tay nghề thấp.

Positions

Làm thợ vận hành và bảo dưỡng các loại máy: máy nâng hàng, cần trục chân đế, cần cẩu tháp, cần trục kiểu tự hành và các máy liên quan trong ngành/nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp trong các bến cảng, nhà máy, công trường xây dựng; chỉ huy một nhóm công nhân xếp dỡ cơ giới tổng hợp làm việc; làm tổ trưởng hoặc quản đốc tại các bến cảng, nhà máy, công trường xây dựng... chuyên về công việc xếp dỡ hàng hóa. Tham gia nguồn xuất khẩu lao động.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 19 students

2016: 11 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: General mechanical loading/unloading

College occupation code: 6840116

Intermediate occupation code: 5840116

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating