Occupations

Tourism English interpretation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 678,333.33 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Chuẩn bị các yếu tố cần thiết cho công việc phiên dịch hoặc biên dịch trước khi thực hiện công việc. Biên dịch các biểu mẫu, văn bản, tài liệu trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng. Phiên dịch các cuộc giao tiếp trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin liên lạc về các chủ đề du lịch, khách sạn, nhà hàng; Quản lý công việc dịch của nhóm chuyên viên dịch thuật. Quản lý chất lượng sản phẩm dịch. Xây dựng tư liệu dịch làm tài liệu tham khảo phục vụ cho những lần dịch sau. Hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính, đối ngoại của tổ chức, công ty. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng của tổ chức, công ty. Tự bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức chuyên môn, kỹ năng dịch thuật.

Positions

Người làm ngành/nghề Phiên dịch tiếng Anh du lịch làm việc cho công ty, tổ chức du lịch, khách sạn, nhà hàng, lữ hành tại các vị trí sau: Biên dịch viên. Phiên dịch viên. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Nhân viên điều hành tour. Trợ lí cho các trưởng bộ phận. Nhân viên hành chính văn phòng (bộ phận nhân sự, hành chính, lễ tân). Nhân viên marketing dự án du lịch.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Tourism English interpretation

College occupation code: 6220203

Intermediate occupation code: 5220203

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating