Featured news - Admissions

News

Cập nhật dữ liệu trên trang tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp

Ngày 06/02/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 385/LĐTBXH-TCGDNN gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương về việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghiệp trên trang tra cứu văn bằng, theo đó để sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu của Trang thông tin tra cứu văn bằng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo sở, ngành, các cơ quan báo, đài tuyên truyền, quảng bá về Trang thông tin tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân trên địa bàn.

-  Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn khẩn trương cập nhật dữ liệu văn bằng Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 01/01/2017 đến nay vào hệ thống (và liên lục cập nhật thông tin khi cấp văn bằng mới). Khuyến khích các trường Trung cấp, Cao đẳng nhập đầy đủ, toàn bộ dữ liệu văn bằng đã cấp cho người học của mình từ trước đến nay. Thời gian hoàn thành việc nhập dữ liệu trước ngày 30/6/2020.

Tài liệu tuyên truyền về Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ:   http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3189/Default.aspx

Tài liệu hướng dẫn cập nhật thông tin được đăng tải tại địa chỉ:   http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3190/Default.aspx

                                                                                                Giao diện Trang thông tin tra cứu văn bằng GDNN

 

Trang thông tin tra cứu văn bằng là một trong những nội dung trong quá trình thực hiện đổi mới, minh bạch thông tin văn bằng giáo dục nghề nghiệp, đồng thời chính là hoạt động tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu kiểm soát công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp.

Để tra cứu thông tin về văn bằng giáo dục nghề nghiệp, người dùng truy cập địa chỉ http://vanbang.gdnn.gov.vn (hoặc vanbang.gov.vn), sau đó nhập chính xác đồng thời Họ và tênSố hiệu bằng hệ thống sẽ cho ra kết quả tra cứu bao gồm các thông tin Họ và tên, Số hiệu bằng, Ngành/nghề đào tạo, trình độ đào tạo, cơ sở đào tạo (tên khi cấp bằng và tên hiện tại), tình trạng bằng (thu hồi hay chưa). Trường hợp nhập không đúng, không đầy đủ 2 thông tin bắt buộc hệ thống sẽ báo và yêu cầu nhập lại. Trường hợp người dùng nhập đúng thông tin mà không hiện ra kết quả tìm kiếm thông tin như văn bằng thì hệ thống sẽ báo văn bằng không tồn tại trên hệ thống.

                                                                                                                                                                                                                       VPTCGDNN