Featured news - Admissions

News

Chủ trương học sinh hết lớp 9 được học lên cao đẳng: Cơ hội và thách thức cho học viên, cho các trường nghề

 Chủ trương học sinh hết lớp 9 được học lên cao đẳng: Cơ hội và thách thức cho học viên, cho các trường nghề (8/5/2019)

 

Khách mời: Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Vũ Xuân Hùng -Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Mời các bạn theo dõi tại đây.