Video

angle-left Back

Giờ hướng nghiệp

Giờ hướng nghiệp: Học nghề Gốm

Giờ hướng nghiệp: Học nghề Gốm

Giờ hướng nghiệp Số 26: Nghề công nghệ ô tô

Giờ hướng nghiệp Số 26: Nghề công nghệ ô tô

Giờ hướng nghiệp Số 24 Nghề điện cơ bản

Giờ hướng nghiệp Số 24 Nghề điện cơ bản

Giờ hướng nghiệp số 23: Nghề Kế toán

Giờ hướng nghiệp số 23: Nghề Kế toán

Giờ hướng nghiệp Số 22: Nghề dầu khí

Giờ hướng nghiệp Số 22: Nghề dầu khí

Giờ hướng nghiệp số 21: Tài chính ngân hàng

Giờ hướng nghiệp số 21: Tài chính ngân hàng

Giờ hướng nghiệp Số 20: Học nhạc cụ dân tộc

Giờ hướng nghiệp Số 20: Học nhạc cụ dân tộc

Giờ hướng nghiệp số 19: Nghề nấu ăn, nghề của nghệ thuật ẩm thực

Giờ hướng nghiệp số 19: Nghề nấu ăn, nghề của nghệ thuật ẩm thực

Giờ hướng nghiệp số 17: Nghề Điện lạnh gia dụng

Giờ hướng nghiệp số 17: Nghề Điện lạnh gia dụng

Giờ hướng nghiệp Số 16: Nghề điện công nghiệp

Giờ hướng nghiệp Số 16: Nghề điện công nghiệp

Giờ hướng nghiệp số 15: Nghề cắt gọt kim loại

Giờ hướng nghiệp số 15: Nghề cắt gọt kim loại

Giờ hướng nghiệp số 14: Nghề Cơ điện tử

Giờ hướng nghiệp số 14: Nghề Cơ điện tử

Giờ hướng nghiệp số 13: Nghề Nấu ăn

Giờ hướng nghiệp số 13: Nghề Nấu ăn

Giờ hướng nghiệp số 12: Trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Giờ hướng nghiệp số 12: Trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Giờ hướng nghiệp số 10

Giờ hướng nghiệp số 10

Giờ hướng nghiệp số 9

Giờ hướng nghiệp số 9

Giờ hướng nghiệp số 8

Giờ hướng nghiệp số 8

Giờ hướng nghiệp số 7

Giờ hướng nghiệp số 7

Giờ hướng nghiệp số 6

Giờ hướng nghiệp số 6

Giờ hướng nghiệp số 5

Giờ hướng nghiệp số 5

Giờ hướng nghiệp số 4

Giờ hướng nghiệp số 4

Giờ hướng nghiệp số 3

Giờ hướng nghiệp số 3

Giờ hướng nghiệp số 2

Giờ hướng nghiệp số 2

Giờ hướng nghiệp Số 1

Giờ hướng nghiệp Số 1