Video

angle-left Back

Nghề thi tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills)

nghề Hàn - WorldSkills 2017

nghề Hàn - WorldSkills 2017

Dịch vụ nhà hàng (WorldSkills 2017)

Dịch vụ nhà hàng (WorldSkills 2017)

Công nghệ WEB (WorldSkills 2017)

Công nghệ WEB (WorldSkills 2017)

Điều khiển công nghiệp (WorldSkills 2017)

Điều khiển công nghiệp (WorldSkills 2017)

Lắp đặt điện (worldskills 2017)

Lắp đặt điện (worldskills 2017)

Nghề Xây gạch (WorldSkills 2017)

Nghề Xây gạch (WorldSkills 2017)

Nghề Robot di động (WorldSkills 2017)

Nghề Robot di động (WorldSkills 2017)

Nghề Nấu ăn (WorldSkills 2017)

Nghề Nấu ăn (WorldSkills 2017)

Nghề Tiện CNC

Nghề Tiện CNC (WorldSkills Abu Dhabi 2017)

Nghề Công nghệ Ô Tô

Nghề Công nghệ Ô tô (WorldSkills Abu Dhabi 2017 )