Occupations

Reporter
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 8 to 10M VNĐ
College fee/ month: 578,333.33 VNĐ
Intermediate fee/ month: 570,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các loại hình báo chí, phương pháp sáng tạo các thể loại báo phát thanh truyền hình, về quay phim, dựng phim, dựng chương trình phát thanh truyền hình. Đồng thời vận dụng được các kiến thức khoa học nhân văn, ngoại ngữ, tin học để tiếp thu kiến thức chuyên môn

Positions

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm phóng viên, biên tập viên, nhân viên tại các đài phát thanh truyền hình từ trung ương đến địa phương, làm phóng viên, nhân viên tại các cơ quan nhà nước, các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan truyền thông, các sở, bộ, ngành có liên quan đến công tác báo chí

Relative occupations

Updating

Main courses

Các môn học chung:

Chính trị,

Pháp luật,

Giáo dục thể chất,

Giáo dục quốc phòng và an ninh,

Tin học,

Tiếng Anh cơ bản;

Môn học, mô-đun cơ sở:

Cơ sở văn hóa Việt Nam,

Tiếng Việt thực hành,

Cơ sở lý luận báo chí,

Ngôn ngữ báo chí,

Lịch sử báo chí,

Tổ chức cơ quan báo chí;

Môn học, mô-đun chuyên môn:

Công nghệ sản xuất chương trình phát thanh,

Công nghệ sản xuất chương trình truyền hình,

Lao động sáng tạo nhà báo,

Tin phát thanh truyền hình,

Phóng sự phát thanh

truyền hình,

Phỏng vấn,

Luật và đạo đức báo chí,

Phát thanh truyền hình trực tiếp,

Dẫn chương trình;

Thực tập tại cơ sở;

Môn học, mô-đun tự chọn

(chọn 1 trong 2 môn):

Những vấn đề toàn cầu,

Quảng cáo báo chí,

Requirements

- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. - Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. - Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. - Tự giác trong việc tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Seminar. - Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. - Thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra, đánh giá.

Output standards

a) Kiến thức: Chương trình Cao đẳng, Trung cấp nghề báo chí, chuyên ngành báo phát thanh truyền hình cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí nói chung và báo phát thanh truyền hình nói riêng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp; tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình bao gồm các nội dung kiến thức về khoa học nhân văn, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành báo phát thanh truyền hình, gồm kiến thức nghiệp vụ, phương pháp sáng tạo các thể loại cơ bản của các loại hình báo chí và các kiến thức bổ trợ về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh Chương trình đảm bảo tính liên thông đối với các bậc học cao hơn. b) Kỹ năng: Sau khi học xong chương trình, người học có trình độ Cao đẳng, Trung cấp nghề báo chí, chuyên ngành báo phát thanh truyền hình, có hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, nắm được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các loại hình báo chí, phương pháp sáng tạo các thể loại báo phát thanh truyền hình, về quay phim, dựng phim, dựng chương trình phát thanh truyền hình. Tham gia vào quá trình xây dựng các chuyên mục, chương trình báo chí, truyền thông, sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành phục vụ cho công tác báo chí truyền thông. Ngoài ra, người học vận dụng được các kiến thức khoa học nhân văn, ngoại ngữ, tin học để tiếp thu kiến thức chuyên môn và có khả năng tiếp tục tự học tập nâng cao trình độ

Who matching with

Học sinh tốt nghiệp THPT đối với đào tạo hệ Cao đẳng và THPT, THCS đối với đào tạo hệ Trung cấp

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Reporter

College occupation code: 6320103

Intermediate occupation code: 5320103

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating