Occupations

Performing arts of chèo
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 330,000 VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Đào tạo diễn viên có năng lực thực hiện tốt một số vai diễn trong các vở Chèo truyền thống và hiện đại.

Positions

Nhà hát Chèo hoặc tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.

Relative occupations

Updating

Main courses

Requirements

Nắm vững được những kiến thức cơ bản về nghệ thuật biểu diễn Chèo, để trở thành diễn viên chuyên nghiệp ở trình độ trung cấp.

Output standards

Có bằng trung cấp chính quy chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn Chèo và nắm vững được những kiến thức cơ bản về nghệ thuật biểu diễn Chèo, để trở thành diễn viên chuyên nghiệp ở trình độ trung cấp.

Who matching with

Có độ tuổi từ 14 – 20 tuổi, Có tiếng nói tốt, không nói ngọng, nói lắp, có giọng hát tốt, có năng khiếu văn hóa nghệ thuật.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Quite Favorable

Average income / month

From 5 to 8M VNĐ

Recent students

2017: 10 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Performing arts of chèo

Intermediate occupation code: 5210203

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating