Occupations

Performing arts of cải lương
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 475,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Cung cấp diễn viên cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp ngành Cải lương

Main missions

Đào tạo diễn viên có năng lực thực hiện tốt một số vai diễn trong các vở Cải lương truyền thống và hiện đại

Positions

Đoàn Cải lương, nhà văn hóa, hoặc có thể tiếp tục học lên các bậc học cao hơn

Relative occupations

Updating

Main courses

Hát cải lương, Múa cải lương, Kỹ thuật biểu diễn & Vai mẫu, Xây dựng hình tượng nhân vật

Requirements

Nắm vững được những kiến thức cơ bản về nghệ thuật biểu diễn Cải lương , để trở thành diễn viên chuyên nghiệp ở trình độ trung cấp

Output standards

Có bằng tốt nghiệp trung cấp chính quy chuyên ngành NTBD Cải lương và nắm vững được những kiến thức cơ bản về nghệ thuật biểu diễn Cải lương

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 3 students

2014: 0 students

2013: 4 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Performing arts of cải lương

Intermediate occupation code: 5210205

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating