Occupations

E-commerce
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 817,500 VNĐ
Intermediate fee/ month: 572,416.67 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Thực hiện mua, bán hàng hóa; thực hiện marketing điện tử; thực hiện quy trình vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa; thực hiện các giao dịch thương mại điện tử; thực hiện xây dựng và sử dụng hệ thống mạng máy tính; xử lý ảnh và thiết kế đồ họa; thiết kế và quản trị hệ thống website.

Positions

Vị trí làm việc của người làm ngành/nghề Thương mại điện tử là làm việc tại các cửa hàng bán buôn, bán lẻ, siêu thị, các phòng nghiệp vụ kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng marketing của các doanh nghiệp. Địa bàn hoạt động của ngành/nghề Thương mại điện tử theo đối tượng khách hàng, phạm vi hoạt động có thể trong nước hoặc ngoài nước.

Relative occupations

Updating

Main courses

Quản trị bán hàng trên nền TMĐT; Kinh tế thương mại; Bảo mật trong kinh doanh TMĐT; Quản trị tác nghiệp TMĐT; Thanh toán điện tử; Marketing điện tử; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô;…

Requirements

Nắm kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thương mại điện tử; có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.

Output standards

- Độc lập thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh về thương mại điện tử, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật để thực hiện công việc; - Có khả năng sáng tạo, ứng dụng các công nghệ để giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong nghiệp vụ của mình. Phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin trên mạng; Vận dụng được các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thương mại: đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại; - Vận dụng các kiến thức về mạng máy tính, an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật và bảo toàn thông tin...

Who matching with

Học sinh tốt nghiệp THPT; có đam mê

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 130 students

2016: 140 students

2015: 130 students

2014: 100 students

2013: 100 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: E-commerce

College occupation code: 6340122

Intermediate occupation code: 5340122

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating