Occupations

Performing arts of quan họ
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 310,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ là một lĩnh vực hoạt động lao động nghệ thuật mà trong đó, nhờ được đào tạo, rèn luyện con người có được mộ số những tri thức, những kỹ năng về văn hóa Quan họ để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng được những nhu cầu của xã hội. Tên nghề: Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc Mô tả nghề: Nước ta có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều mang một bản sắc văn hóa riêng, tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng trong sự thống nhất. Chính vì thế, Việt Nam có một kho tàng múa dân gian của các dân tộc đồ sộ và chúng ta đã tận dụng khai thác để xây dựng nền nghề thuật múa chuyên nghiệp, đồng thời để đào tạo huấn luyện các thế hệ nghệ sĩ múa qua các thời kỳ.

Main missions

Đào tạo, phát triển năng khiếu nghệ thuật múa dân gian dân tộc. Tập trung nghiên cứu sâu về các điệu múa của các dân tộc thiểu số khu vực Đông Bắc và các điệu múa của các dân tộc mang tính chất đặc thù.

Positions

Vũ công, diễn viên múa…

Relative occupations

Updating

Main courses

Múa Dân gian; Múa Đương đại; Kỹ thuật Biểu diễn múa; Xướng âm; Nhạc lý; Nhạc cụ; Ca; Hát Kỹ năng dẫn chương trình (MC), Tổ chức sinh hoạt tập thể…

Requirements

Yêu thích, đam mê, sáng tạo nghệ thuật múa và có đủ sức khỏe để học tập.

Output standards

Biểu diễn chuyên nghiệp các hình thức Múa: Múa đơn, múa đôi, múa tập thể… các tập thể múa dân gian dân tộc, múa cổ điển Châu Âu…

Who matching with

Học sinh 11 tuổi trở lên, có đam mệ với nghệ thuật

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 5 students

2016: 1 students

2015: 1 students

2014: 7 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Performing arts of quan họ

Intermediate occupation code: 5210209

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating