Occupations

Railway transport adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt” là ngành/nghề quản lý, điều hành, thực hiện các công việc kinh doanh trong vận tải hàng hoá, vận tải hành khách bằng đường sắt nhằm đạt hiệu quả cao.

Main missions

Lập kế hoạch sản phẩm, kế hoạch tiếp thị, tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp thị của doanh nghiệp vận tải đường sắt. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của doanh nghiệp vận tải đường sắt. Tổ chức quá trình vận tải hàng hoá bằng đường sắt, thực hiện các nghiệp vụ về vận tải tại ga nhận hàng, các thủ tục phát sinh dọc đường và tại ga đường sắt giao trả lại hàng hoá theo yêu cầu của khách hàng. Tổ chức quá trình vận tải hành khách bằng đường sắt, thực hiện các công việc phục vụ hành khách tại ga và trên tàu kể từ ga đường sắt hành khách đi tàu tới ga đường sắt hành khách xuống tàu. Quản lý sử dụng lao động, cơ sở vật chất trong phạm vi trách nhiệm được phân công. Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, các dịch vụ kinh doanh sản phẩm đi kèm ngoài sản phẩm dịch vụ vận tải đường sắt nhằm tăng thu và giảm giá thành vận tải đường sắt. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong kinh doanh vận tải đường sắt của doanh nghiệp. Xây dựng mối quan hệ hợp tác lao động thân thiện, bền vững những người lao động trong cùng doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với khách hàng, doanh nghiệp với địa phương, doanh nghiệp với các cơ quan chức năng của nhà nước và với các doanh nghiệp bạn.

Positions

Người làm ngành/nghề Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt hoạt động trong các bộ phận quản lý, nghiệp vụ, tư vấn, phục vụ tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt liên vận quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt nội địa, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt nội đô, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa phương thức.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Railway transport adminstration

College occupation code: 6340408

Intermediate occupation code: 5340408

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating