Occupations

Biology technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 603,500 VNĐ
Intermediate fee/ month: 453,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ nhằm trang bị cho người học kiến thức và năng lực chuyên môn các công việc trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế Học viên có thể học nhân giống các loại cây bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật; Nhân giống và nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu; Trồng rau sạch trong nhà kính sản xuất thuốc, thức ăn; điều chế và sản xuất hóa chất công nghiệp; phát triển giống cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công nghệ di truyền, xét nghiệm trong y khoa; giải quyết các vấn đề môi trường;…

Positions

- Sinh viên tốt nghiệp ngành CN Sinh học có thể làm việc tại một số vị trí sau: - Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về sinh học, sinh học thực nghiệm và công nghệ sinh học ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng. - Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học và công nghệ sinh học của các ngành hoặc các địa phương (bộ, sở, phòng,...), các trung tâm, tỉnh, thành phố, quận, huyện - Cán bộ kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược, khoa học hình sự, công nghiệp nhẹ. - Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược. - Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học - Các trung tâm áp dụng khoa học kỹ thuật sinh học vào chọn giống, tạo giống và bảo vệ giống thực vật. - Các công việc liên quan đến nông nghiệp, nhân giống cây trồng, nuôi trồng nấm và các ngành khoa học khác có liên quan đến công nghệ tế bào, gen… - Có khả năng tự tạo việc làm, tạo ra sản phẩm và xây dựng kế hoạch kinh doanh - Làm việc độc lập ở các doanh nghiệp sản xuất tư nhân như: phòng nuôi cấy mô sản xuất giống: cây công nghiệp, rau quả, hoa cây cảnh; Công ty sản xuất và kinh doanh phân bón; Công ty giống cây trồng, công ty chế biến thực phẩm.

Relative occupations

Updating

Main courses

Nông nghiệp hữu cơ; Phân vi sinh; Sinh thái nông nghiệp; Quản trị sản xuất trong nông nghiệp; Khảo sát thị trường cây giống; Hệ thống nông nghiệp; Quản lý dịch hại tổng hợp; Sinh thái môi trường; Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; Côn trùng nông nghiệp; Bệnh cây nông nghiệp; Chọn tạo giống cây trồng; Đa dạng sinh học; Thực tập sản xuất; Vi sinh vật học; Di truyền học; Kỹ thuật phòng thí nghiệm; Công nghệ sinh học thực vật...

Requirements

Tốt nghiệp THCS đối với hệ Trung cấp, tốt nghiệp THPT đối với hệ Cao đẳng

Output standards

- Kỹ năng + Sử dụng tốt các trang thiết bị, dụng cụ máy móc trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh học; + Thực hành tốt các kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật; + Thành thạo những thao tác cơ bản của kỹ thuật nhân nhanh cây in vitro (Chuẩn bị hoá chất, dụng cụ, môi trường nuôi cấy, mẫu cấy và ra cây); + Biết cách lựa chọn mẫu nuôi cấy mô....sao cho hệ số nhân là cao nhất; + Vận dụng sáng tạo kiến thức lý thuyết trong thực nghiệm; + Có khả năng tham khảo và nghiên cứu tài liệu liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học; + Bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc phòng thí nghiệm công nghệ sinh học. - Các kỹ năng cá nhân: Có khả năng làm việc độc lập, tự học hỏi và tìm tòi, có tư duy sáng tạo và tư duy phản biện, thích ứng với sự phức tạp của thực tế môi trường sống và làm việc, kỹ năng quản lý bản thân, có kỹ năng sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lý. + Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng làm việc theo nhóm và thích ứng với sự thay đổi của các nhóm làm việc. + Kỹ năng giao tiếp: Có các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp bằng văn bản, qua thư điện tử và phương tiện truyền thông, có chiến lược giao tiếp, có kỹ năng thuyết trình về lĩnh vực chuyên môn - Các kỹ năng mềm khác: Tự tin trong môi trường làm quốc tế, kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp; luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học; có kỹ năng ứng dụng tin học.

Who matching with

Tất cả mọi người, đặc biệt là những người đam mê nghề.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 9 students

2016: 87 students

2015: 75 students

2014: 110 students

2013: 106 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Biology technology

College occupation code: 6420202

Intermediate occupation code: 5420202

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating