Occupations

Choreographer
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 600,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Biên đạo, dàn dựng mới các tiết mục, chương trình nghệ thuật có loại hình biểu diễn múa; hướng dẫn và tổ chức dàn dựng các chương trình nghệ thuật quy mô nhỏ ở cơ sở.

Positions

Biên đạo múa cho các đoàn ca múa nhạc, các nhà hát trung ương, địa phương, trung tâm văn hóa thông tin tỉnh, thành phố, trường mầm non và các nhu cầu khác nhằm phát triển văn hóa - xã hội.

Relative occupations

Updating

Main courses

Học sinh được học các môn văn hóa phổ thông, các môn học kiến thức chung, môn cơ sở, môn chuyên ngành.

Giúp học sinh nắm vững đặc điểm, phong cách, kỹ thuật, kỹ xảo của chất liệu múa dân gian dân tộc. Nắm vững nguyên lý cơ bản của chất liệu múa Cổ điển Châu Âu, phương pháp dàn dựng tác phẩm của môn nghệ thuật người biên đạo.

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật múa dân gian Việt Nam tiêu biểu. Có kiến thức cơ bản về hệ thống múa cổ điển châu Âu, nhằm giải phóng cơ thể giúp cho người học tiếp thu tốt hơn hệ thống múa dân gian dân tộc và hệ thống múa khác.

Requirements

Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

Output standards

Có khả năng biên đạo và dàn dựng các tác phẩm mới theo hình thức múa đơn, múa đôi, múa tập thể. Có khả năng biên đạo và dàn dựng các tác phẩm múa dân gian và hiện đại với nhiều thể loại khác nhau. Có năng lực quản lý, điều hành xây dựng phong trào văn nghệ, các chương trình nghệ thuật trong hoạt động văn hóa, văn nghệ cơ sở. Có khả năng biên đạo và dàn dựng múa ở trường học, cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Who matching with

Những người có các tố chất sau: Yêu âm nhạc, yêu các điệu múa; có năng lực cảm thụ âm nhạc và các chuyển động dựa trên nền nhạc; chuyển động cơ thể vừa dẻo vừa linh hoạt; sức sáng tạo lớn; tư duy nghệ thuật, sắp xếp tốt; chăm chỉ, kiên trì, không ngại khó; sức khỏe dẻo dai; phối hợp, làm việc nhóm tốt...

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 12 students

2016: 12 students

2015: 15 students

2014: 17 students

2013: 20 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Choreographer

College occupation code: 6210214

Intermediate occupation code: 5210214

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating