Occupations

Traditional instruments performer
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 368,333.33 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Đào tạo, phát triển học sinh năng khiếu nghệ thuật bằng nhạc cụ truyền thống (Bầu, Nguyệt, Sáo, Nhị, Thập lục....) có kiến thức và kỹ năng biểu diễn ở trình độ trung cấp.

Positions

Diễn viên biểu diễn nhạc cụ, cán bộ âm nhạc dân tộc hoặc có thể tiếp tục lên học ở các bậc học cao hơn.

Relative occupations

Updating

Main courses

Nhạc cụ truyền thống, Nhạc lý, Ký xướng âm, Hình thức âm nhạc, Hòa tấu…

Requirements

Nắm vững kỹ thuật cơ bản về biểu diễn nhạc cụ dân tộc ở trình độ trung cấp. Nắm vững các môn: Xướng âm, ghi âm, nhạc lý cơ bản, hòa thanh, hát dân ca, hòa tấu... Có năng khiếu nghệ thuật; Có niềm đam mê, yêu thích nhạc cụ dân tộc.

Output standards

Nắm vững kỹ thuật cơ bản về biểu diễn nhạc cụ dân tộc ở trình độ trung cấp, biểu diễn tốt một tác phẩm âm nhạc trên nhạc cụ dân tộc.

Who matching with

Học sinh từ 11 tuổi trở lên, đối tượng có năng khiếu về văn hóa nghệ thuật.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 33 students

2016: 38 students

2015: 32 students

2014: 22 students

2013: 25 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Traditional instruments performer

College occupation code: 6210216

Intermediate occupation code: 5210216

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating