Occupations

Network security
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Over 12M VNĐ
College fee/ month: 1,176,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 1,033,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Lắp ráp phần cứng hệ thống máy tính, phần mềm máy tính; triển khai và quản trị hệ thống mạng; dò tìm và khai thác lỗ hổng bảo mật, mã hóa thông tin, điều khiển truy cập; bảo mật mạng, bảo mật dịch vụ mạng, bảo mật cơ sở dữ liệu; quản trị rủi ro an ninh thông tin, giám sát hệ thống an ninh thông tin; sao lưu, phục hồi và dự phòng thảm họa dữ liệu; xây dựng quy trình và chính sách an ninh thông tin, hướng dẫn bảo mật cho người dùng cuối, phát triển nghề nghiệp.

Positions

Người làm ngành/nghề an ninh mạng làm việc tại bộ phận an toàn thông tin, an ninh mạng của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp; các tổ chức về tài chính, tập đoàn kinh tế, các tổ chức của nhà nước có yêu cầu cao về đảm bảo an ninh thông tin.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 67 students

2016: 39 students

2015: 20 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Network security

College occupation code: 6480216

Intermediate occupation code: 5480216

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating