Occupations

Western instruments performer
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 336,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Đảm nhận được vai trò nhạc công ở các đoàn ca múa nhạc, phong trào văn nghệ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tham gia biểu diễn ở các câu lạc bộ, sân khấu ca nhạc…

Positions

- Cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền tại các Trung tâm Văn hóa Thông tin và các Phòng văn hóa thành phố, huyện, xã, phường. - Đảm nhiệm vai trò nhạc công biểu diễn ngành nhạc cụ Phương Tây cho các đơn vị hoạt động âm nhạc, các cơ sở đào tạo âm nhạc tại các Trung tâm văn hóa, Sở văn hóa, Trung tâm tổ chức sự kiện, các cơ quan hành chính sự nghiệp khác địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Relative occupations

Updating

Main courses

Các nhạc cụ truyền thống; Kỹ thuật biểu diễn; Nhạc lý; Hòa tấu; Lý thuyết âm nhạc cơ bản; Ký xướng âm; Lịch sử âm nhạc Thế giới và Việt Nam; Hòa âm; Hình thức âm nhạc; Sáng tác ca khúc; Đàn Guitar modern; Tin học chuyên ngành (Encore); Thực tập chuyên ngành…

Requirements

Tốt nghiệp THCS; Yêu thích ngành nghề; Không bị khuyết tật hai tay.

Output standards

- Xử lý kỹ thuật và làm chủ được ngón đàn trong quá trình biểu diễn solo hoặc hòa tấu. - Vận dụng linh hoạt các âm hình tiết tấu, quãng, đồng thời biết ứng tác tạo “điểm nhấn” gây hiệu quả tích cực cho tác phẩm âm nhạc. Có khả năng ngẫu hứng trên vòng hòa âm cho sẵn, nhằm tạo cao trào cho tác phẩm âm nhạc, lôi cuốn sự chú ý của người nghe.

Who matching with

Học sinh từ 11 tuổi trở lên, Đam mê nghệ thuật âm nhạc.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 22 students

2016: 22 students

2015: 27 students

2014: 16 students

2013: 14 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Western instruments performer

College occupation code: 6210217

Intermediate occupation code: 5210217

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating