Occupations

Bridge installation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 10 to 12M VNĐ
Intermediate fee/ month: 200,000 VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

“Lắp đặt cầu” là ngành/nghề thực hiện các công việc: lắp đặt cầu kết cấu bê tông cốt thép; cầu kết cấu thép; cầu dây văng và cầu treo theo đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo kết quả chính xác, làm việc an toàn và đúng thời gian yêu cầu.

Main missions

Lắp đặt thiết bị thi công; lắp đặt hệ thống sàn tạm; thi công lắp ghép mố trụ cầu; hỗ trợ khoan cọc nhồi; lắp đặt dầm bê tông cốt thép đúc sẵn; lắp hẫng và bán hẫng kết cấu nhịp cầu; lắp đẩy kết cấu nhịp; lao dọc, lao ngang kết cấu nhịp cầu thép; lắp đặt hệ mặt cầu; thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường; tổ chức lao động và giám sát tổ, nhóm lắp đặt cầu...

Positions

Người hành nghề Lắp đặt cầu thường đảm nhiệm vị trí của một công nhân kỹ thuật; cán bộ kỹ thuật hiện trường; đội trưởng, tổ trưởng thi công tại công trường xây dựng cầu đường bộ. Công việc được tiến hành ngoài hiện trường xây dựng cầu đường bộ.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Quite Favorable

Average income / month

From 5 to 8M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Bridge installation

College occupation code: 6510112

Intermediate occupation code: 5510112

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating