Occupations

Cement production
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Intermediate fee/ month: 770,000 VNĐ
Opportunity: Updating

Occupation description

“Vận hành thiết bị sản xuất xi măng” là ngành/nghề vận hành thiết bị ở trong dây chuyền vận hành thiết bị sản xuất xi măng gồm tạo bột phối liệu; nung và làm nguội clinker; nghiền xi măng; đóng bao và xuất sản phẩm.

Main missions

Vận hành thiết bị gia công nguyên liệu; vận hành các thiết bị vận chuyển; vận hành các thiết bị gia công nguyên liệu; vận hành thiết bị rải nguyên liệu; vận hành thiết bị rút liệu; vận hành các thiết bị nghiền; vận hành thiết bị phân ly; vận hành tháp trao đổi nhiệt và tiền nung; vận hành lò nung clinker; vận hành thiết bị làm nguội Clinker; vận hành thiết bị quạt và các thiết bị làm sạch khí công nghiệp; vận hành thiết bị đóng bao xi măng; vận hành thiết bị xuất sản phẩm clinker và xi măng; vận hành trung tâm điều khiển cục bộ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

Positions

Người hành nghề Vận hành thiết bị sản xuất xi măng được bố trí làm việc trực tiếp tại các phõn xưởng nhà máy sản xuất xi măng hoặc trung tâm điều khiển cục bộ, vận hành thiết bị ở trong dây chuyền sản xuất xi măng.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Cement production

College occupation code: 6510514

Intermediate occupation code: 5510514

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating