Occupations

Power cable and connector production
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối” là việc tạo ra các sản phẩm cáp điện hạ thế và thiết bị đầu nối từ kim loại đồng hoặc nhôm. Sản phẩm này được sử dụng trong ngành điện; cáp điện dùng để dẫn điện; đầu nối dùng nối cáp điện với nhau hoặc nối cáp điện với các phần tử, thiết bị điện khác.

Main missions

Thực hiện thiết kế cáp điện và thiết bị đầu nối. Thực hiện đúc rút đồng, kéo sợi đồng/nhôm, xoắn cáp điện, bọc cáp điện. Thực hiện dập, đúc thiết bị đầu nối. Thực hiện mạ chi tiết đầu nối. Thực hiện lắp ráp đầu nối. Kiểm tra nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm. Thực hiện an toàn và vệ sinh công nghiệp. Tổ chức, quản lý sản xuất và bồi dưỡng thợ bậc dưới cùng chuyên môn.

Positions

Người hành nghề Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối có thể đảm nhận công việc của người công nhân, kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất, quản đốc tại các nhà máy sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Power cable and connector production

College occupation code: 6510530

Intermediate occupation code: 5510530

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating