Occupations

Song, dance and music edition and arrangement
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 10 to 12M VNĐ
Intermediate fee/ month: 300,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Chương trình đào tạo ngành Biên tập và dàn dựng ca múa nhạc trình độ Trung cấp nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác biên tập và dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp ca múa nhạc, tổ chức các hội thi, hội diễn, ca múa nhạc, sự kiện, … đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, thực sự trở thành công cụ sắc bén trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và giải trí của xã hội có tính nghệ thuật cao.

Main missions

- Tổ chức dàn dựng các chương trình, hội thi, hội diễn và các hoạt động văn hóa, các sự kiện, văn nghệ quần chúng vừa và nhỏ tại cơ sở. - Trình diễn tiết mục văn nghệ trong các hoạt động tuyên truyền; - Biên tập chương trình và tổ chức hội nghị nghiệp vụ, hội thi văn hóa, văn nghệ quần chúng, tham mưu với chính quyền địa phương trong công tác biên soạn nội dung và hình thức tuyên truyền; - Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin về các vấn đề thuộc chuyên ngành biên tập và dàn dựng nghệ thuật.

Positions

Trung tâm văn hóa, sở văn hóa, trung tâm tổ chức sự kiện, các cơ quan hành chính sự nghiệp khác.

Relative occupations

Updating

Main courses

Biên tập và Dàn dựng chương trình ca, múa, nhạc; Múa dân gian các dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật tự chọn; Hát dân ca; Kỹ năng viết kịch bản; Tổ chức đạo diễn sự kiện lễ hội; Đạo diễn âm thanh ánh sáng; Hóa trang; Trang trí sân khấu; Kỹ năng dẫn chương trình...

Requirements

Năng động, sáng tạo, tư duy tưởng tượng phong phú và đam mê với nghệ thuật.

Output standards

Diễn viên, nhà biên đạo và dàn dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật bán chuyên nghiệp; tổ chức các sự kiện vừa và nhỏ; xây dựng được các chương trình nghệ thuật khác.

Who matching with

Có năng khiếu nghệ thuật, tư duy tổng hợp, năng động, mạnh dạn và yêu thích nghệ thuật.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Song, dance and music edition and arrangement

Intermediate occupation code: 5210229

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating