Occupations

Technological pipe fabrication
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Gia công ống công nghệ” là ngành/nghề chuyên gia công và sửa chữa chi tiết, phụ kiện, cụm ống cho các hệ thống ống công nghiệp.

Main missions

Gia công chi tiết từ ống tiêu chuẩn; gia công chi tiết ống từ thép tấm; gia công phụ kiện từ ống tiêu chuẩn; gia công phụ kiện ống từ thép tấm; gia công kết cấu thép giữ ống; gia công cụm ống công nghệ; sửa chữa đường ống công nghệ; sơn chống gỉ đường ống công nghệ; bảo ôn đường ống; tổ chức, quản lý quá trình sản xuất; ứng dụng các phần mềm kỹ thuật; thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp.

Positions

Người làm ngành/nghề Gia công ống công nghệ thường được bố trí làm việc trong nhà xưởng hoặc mặt bằng của các công trình xây dựng nhà máy lọc dầu, nhiệt điện, thuỷ điện, sản xuất phân bón, sản xuất xi măng, sản xuất thép, sản xuất bột giấy, chế biến sữa, cụm công trình khí…

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Technological pipe fabrication

College occupation code: 6520106

Intermediate occupation code: 5520106

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating