Occupations

Welding
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 634,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 532,431.82 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hàn; hàn kim loại bằng hồ quang; hàn kim loại bằng khí cháy; hàn kim loại bằng các phương pháp khác; kiểm tra các quá trình và sản phẩm hàn; giám sát hoạt động hàn; bảo đảm chất lượng; quản lý; bảo đảm an toàn; phát triển công nghệ mới.

Positions

Người hành nghề Hàn làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: Cơ khí, xây dựng, giao thông, đóng tàu, dầu khí... Mối hàn được thực hiện ở tất cả các tư thế trong không gian, công việc hàn có thể thực hiện tại xưởng tập trung, tại hiện trường hoặc trực tiếp trên kết cấu đang lắp ghép…

Relative occupations

Updating

Main courses

An toàn lao động; Điện kỹ thuật; Cơ kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật; vật liệu cơ khí; Dung sai lắp ghép và đo lường; Gia công nguội cơ bản; Tiện cơ bản; Hàn điện cơ bản; Hàn điện nâng cao; MIG, MAG cơ bản; MIG, MAG nâng cao; Hàn TIG; Hàn ống; Hàn điện tiếp xúc; Hàn khí; Hàn tự động và bán tự động; Thực tập sản xuất.

Requirements

Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề.

Output standards

- Kiến thức: Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ hàn để vận dụng vào việc tính toán kết cấu hàn, các vật liệu sử dụng trong nghề hàn, xác định chế độ hàn và các công việc khác của người thợ hàn. - Kỹ năng: + Hàn các mối hàn và kết cấu hàn thông dụng chế tạo từ các vật liệu thường dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động và tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, theo quy trình hoàn chỉnh, tiết kiệm và an toàn. + Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Who matching with

Có sức khỏe để học tập và lao động phù hợp với nghề cần học; Trong độ tuổi quy định từ 15 đến 40 tuổi; Không trong thời gian bị truy tố hoặc thi hành án hình sự.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 1507 students

2016: 1359 students

2015: 1390 students

2014: 1216 students

2013: 1500 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Welding

College occupation code: 6520123

Intermediate occupation code: 5520123

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating