Occupations

Cold mechanical assembly
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 782,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 626,666.67 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Lập các bảng kê vật tư phụ tùng cần cho lắp ráp; lập quy trình lắp ráp; thực hiện việc tổ chức, tiếp nhận, lắp ráp thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị; thay thế chi tiết hay bộ phận của thiết bị; kèm cặp công nhân bậc thấp sau khi tích luỹ kinh nghiệm ngành/nghề.

Positions

Người có chuyên môn về ngành/nghề Nguội lắp ráp cơ khí có thể làm việc tại các phân x­ưởng của xí nghiệp, nhà máy hoặc nơi có thiết bị đơn lẻ mà ở đó có nhu cầu lắp ráp cơ khí, hay vận hành bảo trì thiết bị trong các doanh nghiệp. Làm việc trong các lĩnh vực lắp ráp dụng cụ, đồ gá, thiết bị cơ khí, lắp đặt đường ống công nghệ, lắp ráp thiết bị nâng chuyển, lắp ráp thiết bị trong dây chuyền sản xuất hoặc có thể trực tiếp tham gia vào quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí hàng hóa nhỏ.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 18 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Cold mechanical assembly

College occupation code: 6520127

Intermediate occupation code: 5520127

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating