Occupations

Constructional equipment repair
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 376,666.67 VNĐ
Intermediate fee/ month: 342,500 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Trang bị cho người học kiến thức về tác dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các hao mòn hư hỏng thường gặp, phương pháp kiểm tra đánh giá hao mòn hư hỏng, phương pháp chăm sóc bảo dưỡng và sửa chữa cho các chi tiết, bộ phận, cơ cấu, hệ thống trên các máy thi công xây dựng thông dụng (Xúc, Ủi, Lu, San, ...); Biết sử dụng các trang thiết bị chuyên ngành để làm và làm được các công việc của nghề như tháo lắp, đo kiểm tra, chăm sóc bảo dưỡng và sửa chữa cho các chi tiết, bộ phận, cơ cấu, hệ thống trên các máy thi công xây dựng thông dụng; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Positions

Làm cán bộ quản lý hoặc công nhân sửa chữa trực tiếp, thực hiện sửa chữa các máy công trình tại các công trường thi công, các xưởng sửa chữa, các doanh nghiệp kinh doanh máy công trình; Người thợ “sửa chữa máy thi công xây dựng” có thể làm việc trực tiếp, có thể quản lý nhóm thợ sửa chữa hoặc là nhân viên tư vấn kỹ thuật cho khách hàng, quản lý kho thiết bị máy công trình.

Relative occupations

Updating

Main courses

- Kỹ thuật chung về máy thi công xây dựng và công nghệ sửa chữa

- Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ

- Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí

- Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát

- Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thủy lực

- Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

- Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện máy thi công xây dựng

- Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực

- Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển

- Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái

- Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh

- Bảo dưỡng, sửa chữa khung bệ buồng điều khiển và thiết bị công tác

- Vận hành máy thi công xây dựng

- Chẩn đoán kỹ thuật máy thi công xây dựng

- Phân tích mạch điện và kiểm tra xử lý sự cố

- Phân tích và kiểm tra mạch thủy lực

- Bảo dưỡng và sửa chữa biến mô thủy lực và hộp số hành tinh

- Thực tập sản xuất

Requirements

- Với trình độ Cao đẳng: có đủ sức khoẻ và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên - Với trình độ Trung cấp: có đủ sức khoẻ và tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên - Với trình độ Sơ cấp: Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề

Output standards

- Lựa chọn, sử dụng được các loại dụng cụ và thiết bị đo, kiểm tra, tháo, lắp; - Thực hiện được công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động; - Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa máy thi công xây dựng đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn; - Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp; - Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản; - Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa máy thi công xây dựng; - Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực máy thi công xây dựng; bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn. - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Hiểu biết những vấn đề cơ bản về Hiến pháp, Pháp luật của nhà nước; + Làm việc độc lập, tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có chất lượng và năng suất cao; + Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc. + Thường xuyên rèn luyện thân thể để có đủ sức khỏe học tập và công tác lâu dài;

Who matching with

Tất cả người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 75 students

2016: 72 students

2015: 61 students

2014: 67 students

2013: 81 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Constructional equipment repair

College occupation code: 6520146

Intermediate occupation code: 5520146

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating