Occupations

Motive engine repair
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

"Sửa chữa cơ khí động lực" là ngành/nghề sửa chữa các loại động cơ đốt trong dùng để dẫn động: phương tiện giao thông, các loại máy thi công công trình, máy khai thác lâm ngiệp; máy nông nghiệp, máy công nghiệp, tàu biển, máy mỏ và các loại máy khác phụ vụ sản xuất và đời sống. Việc sửa chữa bao gồm: kiểm tra, chẩn đoán, phục hồi, thay thế, cân chỉnh để làm cho động cơ trở về trạng thái hoạt động bình thường.

Main missions

Chẩn đoán hư hỏng của các loại động cơ đốt trong và lập phương án sửa chữa; sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền trên động cơ đốt trong; sửa chữa cơ cấu phân phối khí trên động cơ đốt trong; sửa chữa hệ thống bôi trơn, làm mát trên động cơ đốt trong; sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng trên động cơ đốt trong; sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel trên động cơ đốt trong; sửa chữa hệ thống cung cấp điện trên động cơ đốt trong; sửa chữa hệ thống khởi động đánh lửa trên động cơ đốt trong; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện kiểm tra theo dõi và hệ thống điện tử điều khiển động cơ; tổ chức, quản lý sản xuất, thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp.

Positions

Người làm ngành/nghề Sửa chữa cơ khí động lực có thể tự tạo việc làm hoặc làm việc tại các nhà máy, công ty. Nơi làm việc là xưởng sửa chữa hoặc công trường (nếu công việc sửa chữa đơn giản).

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Quite Favorable

Average income / month

From 5 to 8M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Motive engine repair

Intermediate occupation code: 5520148

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating