Occupations

Tool machine maintenance and repair
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Đào tạo người học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có sức khoẻ phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng thực hiện được nhiệm vụ như: Bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí; vận hành được các thiết bị cơ khí; thiết kế chế tạo chi tiết máy ở mức độ đơn giản; đảm nhiệm được các chế độ bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị cơ khí; có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế tạo, sửa chữa thuộc lĩnh vực cơ khí trong và ngoài nước

Main missions

- Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp của các cụm máy; - Sử dụng được các loại trang thiết bị, dụng cụ, dụng cụ đo; - Sửa chữa, phục hồi được các chi tiết máy thông thường đúng yêu cầu kỹ thuật; - Vận hành đúng kỹ thuật máy tiện, máy phay và máy công cụ khác; - Tháo lắp, điều chỉnh, kiểm tra và sửa chữa được các mối ghép, cơ cấu, bộ phận máy của máy công cụ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; - Lập được kế hoạch bảo dưỡng và thực hiện được các công việc bảo dưỡng của máy công cụ và máy công cụ CNC; - Lắp đặt, vận hành được các hệ thống điều khiển thủy lực – khí nén cơ bản; - Có khả năng tiếp thu, tổ chức và thực hiện chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực cơ khí

Positions

- Sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề học sinh có thể làm nhân viên kỹ thuật; nhân viên thiết kế; nhân viên vận hành máy tiện, phay vạn năng; máy tiện, phay CNC; … tại các cơ sở sản xuất, công ty; - Nhân viên bảo trì máy móc thiết bị, nhân viên quản lý kiểm soát chất lượng và có khả năng làm quản đốc phân xưởng tại các công ty; - Tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài; - Nhân viên kinh doanh, marketing cho các đơn vị, công ty, tập đoàn về lĩnh vực cơ khí; - Có khả năng tự tạo việc làm

Relative occupations

Updating

Main courses

- Kỹ thuật an toàn - Môi trường công nghiệp - Cơ kỹ thuật - Vẽ kỹ thuật cơ khí - Dung sai - Đo lường kỹ thuật - AUTOCAD - Vật liệu cơ khí - Kỹ thuật điện - Nguội cơ bản - Hàn cơ bản - Sử dụng dụng cụ đo, kiểm tra - Anh văn chuyên ngành - Nguội - Trang bị điện trong máy công cụ - Tiện cơ bản - Phay bào cơ bản - Máy công cụ - Thủy lực - khí nén - Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ - Tháo, lắp điều chỉnh mối ghép ren, then, chốt - Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu truyền động quay - Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu ly hợp - Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động - Tháo, lắp điều chỉnh bộ phận máy công cụ - Sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy - Sửa chữa máy khoan - Sửa chữa máy tiện - Sửa chữa máy phay, bào - Bảo dưỡng máy công cụ - Bảo dưỡng hệ thống truyền động cơ khí - Thực tập xí nghiệp

Requirements

- Người học có trình độ từ THCS trở lên

Output standards

Kiến thức: - Phân tích đư¬ợc bản vẽ chế tạo cơ khí, bản vẽ lắp các bộ phận máy, bản vẽ sơ sơ đồ động của các loại máy công cụ thông dụng; - Vẽ sơ đồ động của các loại máy công cụ thông dụng; - Hiểu được các quy ước, ký hiệu và dung sai lắp ghép trên bản vẽ, biết tra bảng dung sai theo tiêu chuẩn Việt Nam, hiểu tính chất, công dụng của các loại lắp ghép cơ bản, cấp chính xác và độ nhẵn của bề mặt chi tiết; - Biết tính chất, công dụng, ký hiệu của các vật liệu thông dụng trong ngành cơ khí, biết chọn vật liệu chế tạo chi tiết máy đơn giản, dụng cụ thường dùng và phương pháp nhiệt luyện chi tiết máy, dụng cụ đơn giản; - Trình bày được kết cấu, nguyên lý truyền động các máy công cụ điển hình, máy công cụ CNC và các hệ thống điều khiển bằng thủy lực – khí nén; - Trình bày được kỹ thuật sửa chữa máy công cụ và tổ chức quản lý công tác sửa chữa máy công cụ 1122 Kỹ năng: - Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp của các cụm máy; - Sử dụng được các loại trang thiết bị, dụng cụ, dụng cụ đo; - Sửa chữa, phục hồi được các chi tiết máy thông thường đúng yêu cầu kỹ thuật; - Vận hành đúng kỹ thuật máy tiện, máy phay và máy công cụ khác; - Tháo lắp, điều chỉnh, kiểm tra và sửa chữa được các mối ghép, cơ cấu, bộ phận máy của máy công cụ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; - Lập được kế hoạch bảo dưỡng và thực hiện được các công việc bảo dưỡng của máy công cụ và máy công cụ CNC; - Lắp đặt, vận hành được các hệ thống điều khiển thủy lực – khí nén cơ bản; - Thiết kế được các hệ thống điều khiển thủy lực – khí nén cơ bản; - Dự đoán được các dạng sai hỏng khi gia công và biện pháp khắc phục; - Phân tích được các hiện tượng hư hỏng thường gặp trong các chi tiết máy, các bộ phận, cơ cấu của máy móc, thiết bị; - Lập được kế hoạch và quy trình công nghệ sửa chữa các bộ phận trong các máy móc, thiết bị công nghiệp; - Lập được kế hoạch bào trì bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ ở các cơ sở sở sản xuất - Có khả năng tiếp thu, tổ chức và thực hiện chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực cơ khí 1123 Tác phong, thái độ nghề nghiệp: - Có tác phong công nghiệp, có ý thức kỷ luật lao động cao, có trách nhiệm với công việc; thích ứng với môi trường lao động trong bối cảnh hội nhập Quốc tế; - Tuân thủ pháp luật và các nội qui, qui định tại nơi làm việc; có thái độ hợp tác trong công việc; có tính kỷ luật, ngăn nắp, đúng giờ; sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ khi được giao; - Nghiêm túc, cần cù chịu khó và sáng tạo, đổi mới trong công việc; - Luôn có tinh thần học hỏi, rèn luyện tính cẩn thận, tập trung, chính xác để nâng cao kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu Công nghệ sản xuất mới

Who matching with

Người học có yêu thích lĩnh vực Bảo trì, sửa chữa và gia công Cơ khí

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Tool machine maintenance and repair

Intermediate occupation code: 5520158

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating