Occupations

Automobile maintenance and repair
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 8 to 10M VNĐ
Intermediate fee/ month: 777,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

+ Áp dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào chuyên môn nghề sửa chữa động cơ ô tô + Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống, cơ cấu trong động cơ ô tô + Độc được cách đọc bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành sửa chữa động cơ ô tô + Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ ô tô + Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề sửa chữa động cơ ô tô + Trình bày được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp

Positions

- Thợ bảo dưỡng và sửa chữa động cơ ô tô - Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng của các hãng ô tô - Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô - Cơ sở kinh doanh vật tư, phụ tùng động cơ ô tô

Relative occupations

Updating

Main courses

Các môn học kỹ thuật cơ sở MH 01 Vật liệu cơ khí MH 02 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật MH 03 Vẽ kỹ thuật MH 04 An toàn lao động II Mô đun chuyên môn nghề MĐ 01 Kỹ thuật chung về ô tô, công nghệ sửa chữa và các cấp bảo dưỡng, sửa chữa MĐ 02 Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ MĐ 03 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí MĐ 04 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát MĐ 05 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng MĐ 06 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel MĐ 07 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện động cơ ô tô

Requirements

Những người có trình độ học vấn và có đủ sức khoẻ phù hợp với nghề cần học đều được tuyển sinh học nghề trình độ Sơ cấp

Output standards

+ Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề sửa chữa động cơ ô tô + Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong động cơ ô tô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động

Who matching with

Những người có trình độ học vấn và có đủ sức khoẻ phù hợp với nghề cần học

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 173 students

2016: 101 students

2015: 102 students

2014: 62 students

2013: 74 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Automobile maintenance and repair

Intermediate occupation code: 5520159

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating