Occupations

Television programme production technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Điện ảnh truyền hình; trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng nghiên cứu, khai thác, sử dụng các thiết bị điện ảnh - truyền hình và đảm nhiệm các công việc chuyên môn tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh - truyền hình.

Main missions

- Trình bày được chức năng nguyên lý của các thiết bị điện và các khí cụ điện; - Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử cơ bản; - Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện thông dụng trong trường quay; - Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, bố trí trang thiết bị trường quay.

Positions

Sinh viên sau khi tốt ngành Công nghệ Điện ảnh truyền hình trình độ cao đẳng có thể đảm nhận được vị trí kỹ thuật viên tại phim trường, đài truyền hình, xưởng phim, công ty quảng cáo truyền thông.

Relative occupations

Updating

Main courses

Requirements

Output standards

- Lắp ráp được các mạch điện, điện tử cơ bản; - Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng; - Khai thác, sử dụng thành thạo các loại máy chụp hình, máy quay phim; - Vận hành được các thiết bị trong trường quay; - Áp dụng được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong trường quay; - Sử dụng được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp; - Sử dụng được tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Anh; - Làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, giao tiếp trong công tác chuyên môn.

Who matching with

Tốt nghiệp THCS, có đam mê vớ nghề

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Television programme production technology

College occupation code: 6210308

Intermediate occupation code: 5210308

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating