Occupations

Peripheral network and terminals technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Kỹ thuật mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối” là ngành/nghề thực hiện việc thi công, bảo trì, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống mạng cáp ngoại vi và các thiết bị đầu cuối: tổng đài nội bộ, điện thoại cố định có dây, điện thoại cố định không dây, điện thoại di động, máy fax, modem ADSL, máy vi tính.

Main missions

Thi công, lắp đặt hệ thống mạng cáp ngoại vi và các thiết bị đầu cuối: tổng đài nội bộ, điện thoại cố định có dây, điện thoại cố định không dây, điện thoại di động, máy Fax, MODEM ADSL - MODEM/WI-FI ROUTER, máy vi tính. Phân tích được nguyên lý hoạt động của thiết bị đầu cuối cần được sửa chữa; phân tích được nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng thiết bị/hệ thống đầu cuối. Lập quy trình sửa chữa cho các thiết bị/hệ thống/máy móc thiết bị đầu cuối. Tính toán, lựa chọn được vật tư, thiết bị phù hợp với điều kiện làm việc của thiết bị/hệ thống cần sửa chữa. Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong thiết bị/hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị/hệ thống; đánh giá được chất lượng của thiết bị/hệ thống sau khi đã sửa chữa. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các công việc thuộc lĩnh vực ngành/nghề sửa chữa Kỹ thuật ngoại vi và Thiết bị đầu cuối...

Positions

Người làm ngành/nghề Kỹ thuật mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối làm việc trong các lĩnh vực/công ty chuyên ngành viễn thông, điện tử, tin học, vận hành sửa chữa mạng cáp ngoại vi và thiết bị đầu cuối.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Peripheral network and terminals technology

College occupation code: 6520217

Intermediate occupation code: 5520217

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating