Occupations

Electricity test
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Thí nghiệm điện” là ngành/nghề được thực hiện trong trạm biến áp và đường dây thuộc lĩnh vực phân phối, truyền tải điện.

Main missions

Hiệu chỉnh đối với các thiết bị trong hệ thống điện dựa vào các tiêu chuẩn của nhà chế tạo, tiêu chuẩn ngành điện và tiêu chuẩn nhà nước được ban hành. Bối cảnh thực hiện: thí nghiệm trong khi lắp đặt, sau lắp đặt, thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm sau khi đại tu, sửa chữa.

Positions

Người học ngành/nghề Thí nghiệm điện ra trường có thể làm việc tại các nhà máy điện, trạm biến áp, hệ thống cung cấp và phân phối điện trong dân dụng, nhà máy công nghiệp, phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Electricity test

College occupation code: 6520260

Intermediate occupation code: 5520260

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating