Occupations

Power system
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 830,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Ngành/nghề “Hệ thống điện” là ngành/nghề lắp đặt, quản lý, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lưới điện từ hạ áp đến 220kV.

Main missions

Lắp đặt hệ thống lưới điện và trạm biến áp phân phối có U ≤ 35kV; lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa khí cụ điện, tủ phân phối điện, hệ thống thanh góp, tụ điện cao áp và lưới điện phân phối; quản lý vận hành lưới điện phân phối đến 110kV, lưới điện truyền tải 220kV; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đo lường, điều khiển tín hiệu, bảo vệ rơ le và tự động hóa và thống điện một chiều, máy phát điện, máy biến áp có U£ 110kV; bảo dưỡng, sửa chữa đường dây tải điện.

Positions

Người hành nghề Hệ thống điện có thể làm việc tại các công ty điện lực, công ty truyền tải điện, nhà máy điện; các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, quản lý vận hành trạm biến áp và hệ thống cung cấp điện tại các khu công nghiệp.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 39 students

2016: 92 students

2015: 148 students

2014: 262 students

2013: 258 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Power system

Intermediate occupation code: 5520265

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating