Occupations

Medical testing equipment technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 500,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế” là ngành/nghề chuyên lắp đặt, khai thác, vận hành thử, bảo dưỡng, sửa chữa, tư vấn, kiểm định, nghiên cứu thiết kế, chế tạo và quản lý thiết bị xét nghiệm y tế đúng với yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả cao và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn y tế. Thiết bị xét nghiệm y tế gồm các nhóm thiết bị: Máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm miễn dịch, máy xét nghiệm điện giải, kính hiển vi…

Main missions

Sử dụng thành thạo các trang thiết bị của ngành/nghề. Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị xét nghiệm y tế. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các thiết bị xét nghiệm y tế. Kiểm tra, đánh giá chất lượng của thiết bị xét nghiệm y tế. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế, bổi dưỡng người có kỹ năng nghề bậc thấp hơn.

Positions

Người học ngành/nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế làm việc trong các lĩnh vực như: kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; kinh doanh thiết bị xét nghiệm y tế; tư vấn về thiết bị xét nghiệm y tế; kiểm định thiết bị xét nghiệm y tế; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất thiết bị xét nghiệm y tế; giảng dạy kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Medical testing equipment technology

College occupation code: 6529007

Intermediate occupation code: 5529007

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating