Occupations

Pharmaceutical production equipment technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược” là ngành/nghề thực hiện quá trình tham gia lắp đặt; vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị sản xuất dược phẩm nhằm đảm bảo chất lượng của thiết bị: vận hành an toàn, đảm bảo độ tin cậy, tính chính xác… tham gia vào quá trình sản xuất thuốc, nhằm mục đích tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn cho người sử dụng, phù hợp với giấy phép lưu hành.

Main missions

Xây dựng quy trình vận hành thiết bị sản xuất dược đảm bảo đúng các bước vận hành; vận hành thiết bị sản xuất dược đúng quy trình đã xây dựng; lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các hỏng hóc nhỏ các thiết bị sản xuất dược; thực hiện việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị sản xuất dược; phát hiện các sự cố trong quá trình vận hành, sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị sản xuất dược; tham gia sửa chữa các thiết bị sản xuất dược có ứng dụng công nghệ cao; theo dõi và tham gia giám sát quá trình sửa chữa thiết bị sản xuất dược của các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật; lập hồ sơ thiết bị sản xuất, ghi chép và theo dõi tình trạng hoạt động của các thiết bị sản xuất dược; thực hiện an toàn điện, phòng chống cháy nổ.

Positions

Người làm ngành/nghề Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược thực hiện việc vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị sản xuất, thiết bị phụ trợ trong các công ty, nhà máy sản xuất dược phẩm với điều kiện môi trường không khí được kiểm soát nghiêm ngặt và tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, hoá chất.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Pharmaceutical production equipment technology

College occupation code: 6529009

Intermediate occupation code: 5529009

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating