Occupations

Cake and candy production
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Ngành/nghề “Sản xuất bánh kẹo” là ngành/nghề sản xuất ra các sản phẩm bánh, kẹo phục vụ tiêu dùng trong đời sống hàng ngày. Sử dụng các quy trình công nghệ và thiết bị chuyên dụng để chế biến các nguyên liệu thành các sản phẩm khác nhau như các loại kẹo: kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo dẻo… các loại bánh: bánh quy xốp, bánh quy dai, bánh mỳ, bánh gato...

Main missions

Thực hiện việc vận hành và bảo dưỡng các máy thiết bị theo quy định; Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất tương xứng với trình độ đào tạo; vận hành các máy, thiết bị cơ bản trong quá trình sản xuất. Quản lý về máy móc thiết bị và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Khắc phục kịp thời sự cố của một số thiết bị. Tiếp nhận công nghệ sản xuất sản phẩm mới.

Positions

Làm việc tại các nhà máy sản xuất bánh, kẹo.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Cake and candy production

College occupation code: 6540112

Intermediate occupation code: 5540112

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating