Occupations

Beverages production
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

“Sản xuất nước giải khát” là ngành/nghề sản xuất các loại nước giải khát khác nhau: nước rau quả, nước trà xanh, nước trà thảo dược, nước ngọt có gas, nước khoáng, nước uống tinh khiết... phục vụ đời sống.

Main missions

Thực hiện các công việc trong quy trình công nghệ sản xuất các loại nước giải khát, đưa ra thị trường các sản phẩm nước giải khát theo yêu cầu của khách hàng. Thiết kế dây chuyền sản xuất hợp lý trên điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của doanh nghiệp. Vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật thiết bị trên dây chuyền sản xuất nước giải khát đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm. Giám sát và xử lý được sự cố trong quy trình sản xuất trên dây chuyền sản xuất nước giải khát.

Positions

Trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền sản xuất nước giải khát của các cơ sở và chế biến thực phẩm. Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật phân xưởng, nhân viên kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm và trưởng ca các dây chuyền sản xuất nước giải khát. Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất ngành chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Beverages production

College occupation code: 6540119

Intermediate occupation code: 5540119

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating