Occupations

Household wooden products
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Vẽ mẫu; chuẩn bị nguyên vật liệu; pha phôi; gia công mặt phẳng; gia công mộng và lỗ mộng; gia công mặt cong; ghép ván; tiện gỗ; lắp ráp sản phẩm; gia công khuôn cửa; gia công cửa panô huỳnh gỗ; gia công cửa panô kính; gia công cửa chớp gỗ; lắp cánh cửa vào khuôn cửa; trang trí bề mặt sản phẩm.

Positions

Trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng Mộc ở các cơ sở sản xuất chế biến gỗ; Kỹ thuật viên, giáo viên ngành/nghề Mộc; tổ trưởng tổ sản xuất, trưởng ca sản xuất; chủ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ mộc; đảm nhận một phần công việc cho những công trình xây dựng.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Quite Favorable

Average income / month

From 5 to 8M VNĐ

Recent students

2017: 35 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Household wooden products

Intermediate occupation code: 5580211

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating