Occupations

Plant science
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 577,325 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

- Xác định và quản lý được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng; - Thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản, sử dụng các trang thiết bị chuyên dùng trong nhân giống, xử lý ra hoa, trồng và chăm sóc cây; - Thực hiện được các biện pháp chẩn đoán và phòng trị dịch hại thường gặp trên cây trồng

Positions

- Làm chuyên viên ở các cơ sở quản lý nông nghiệp như: Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, các trạm, trại và lĩnh vực có liên quan đến khoa học cây trồng - Làm nhân viên trong các công ty sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất giống cây trồng; - Có khả năng làm việc ở các cơ sở trang trại cây ăn trái, rau màu, cây công nghiệp và các Hợp tác xã

Relative occupations

Updating

Main courses

-Số lượng môn học, mô đun: 34 môn học

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ

Requirements

- Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; - Có thái độ tự hoàn thiện bản thân mình, tự học và tự nâng cao

Output standards

- Thực hiện được các kỹ thuật nhân giống; - Có khả năng phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết tình huống về kỹ thuật canh tác, bảo vệ cây trồng hạn chế dịch hại; - Thực hiện được các kỹ thuật canh tác cây lúa, cây rau, cây ăn quả, nấm ăn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng thực tế; - Có khả năng tham gia phát triển mạng lưới khuyến nông; - Thể hiện khả năng thuyết trình tốt và giao tiếp hiệu quả; - Biết làm việc theo nhóm

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 133 students

2016: 120 students

2015: 84 students

2014: 116 students

2013: 88 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Plant science

College occupation code: 6620109

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating