Occupations

Plant protection
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 540,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 481,500 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Ngành/nghề Bảo vệ thực vật thực hiện các nhiệm vụ như: tổ chức xây dựng, điều hành mạng lưới chuyên ngành bảo vệ thực vật các cấp, sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật; thực hiện các thao tác bảo vệ cây trồng trên đồng ruộng.

Positions

Người làm ngành/nghề Bảo vệ thực vật có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tuỳ theo tình hình cụ thể, làm việc trong các nông hộ, trang trại, hợp tác xã, công ty sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; làm việc tại các cơ sở trong mạng lưới chuyên ngành bảo vệ thực vật các cấp...

Relative occupations

Updating

Main courses

Sinh lý thực vật; Khí tượng nông nghiệp; Đất trồng ; Phân bón; Sinh thái nông nghiệp; Bảo vệ môi trường đại cương; Phương pháp thí nghiệm; Tin học ứng dụng; Côn trùng đại cương; Bệnh cây đại cương; Quản lý cỏ dại và động vật hại cây trồng; Thuốc bảo vệ thực vật; Điều tra dự tính dự báo dịch hại; Đấu tranh sinh học; Pháp luật chuyên ngành; Kỹ thuật canh tác cây lương thưc và cây rau; Kỹ thuật canh tác ây ăn quả và cây công nghiệp; Quản lý dịch hại trên cây lương thưc; Quản lý dịch hại trên cây rau; Quản lý dịch hại trên cây ăn quả; Quản lý dịch hại trên cây công nghiệp.

Requirements

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Phải đảm bảo các điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành. - Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực, có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao; - Yêu nghề, có trách nhiệm với công việc được giao, bảo vệ tài sản, tiết kiệm vật liệu vật tư, đấu tranh chống lại sai phạm; - Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

Output standards

- Kỹ năng cứng + Kỹ năng điều tra, phát hiện, dự tính - dự báo dịch hại cây trồng, chỉ đạo thực hiện quy trình phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng chủ yếu trong nông nghiệp; + Kỹ năng thực hành thành thạo các kỹ năng chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, hướng dẫn phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, sử dụng hiệu quả các loại chế phẩm bảo vệ cây trồng; + Kỹ năng ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật, sử dụng được các trang thiết bị phòng thí nghiệm để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản; - Kỹ năng mềm + Kỹ năng làm việc theo nhóm, năng lực vận động nông dân, có khả năng chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; + Lập và triển khai kế hoạch tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, các chế phẩm sử dụng nông nghiệp theo đúng qui định ngành; + Tiếng anh: trình độ A2 hoặc tương đương.

Who matching with

- Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (đã được bổ sung đủ khối lượng kiến thức văn hóa theo yêu cầu) và tương đương.. - Người yêu thích cây trồng và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 790 students

2016: 773 students

2015: 595 students

2014: 571 students

2013: 199 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Plant protection

College occupation code: 6620116

Intermediate occupation code: 5620116

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating