Occupations

Vegetable, flower high technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây rau, hoa ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp bền vững. Vận hành những trang thiết bị phòng nuôi cấy như máy cất nước, tủ nuôi cấy, tủ sinh trưởng, tủ hod, kính hiển vi, máy li tâm. Vận hành những trang thiết bị trong nhà kính, nhà lưới như hệ thống thông gió, hệ thống tăng nhiệt, hệ thống tưới tiêu. Xây dựng quy trình nhân nhanh giống cây trồng. Trồng cây rau hoa theo hướng thủy canh. Phát hiện, khắc phục sự cố xảy ra trong quá trình thao tác. Tổ chức quản lý sản xuất và bồi dưỡng thợ lành nghề bậc dưới. Thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp...

Positions

Nông trại sản xuất rau hoa, các cơ sở nuôi cấy mô, các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu cây rau, hoa, các cơ sở sản xuất kinh doanh rau hoa, các cơ sở bảo quản và chế biến rau, hoa, các trung tâm nông nghiệp, các trung tâm khuyến nông.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 60 students

2015: 128 students

2014: 173 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Vegetable, flower high technology

College occupation code: 6620125

Intermediate occupation code: 5620125

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating