Occupations

Silviculture
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 427,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 366,142.86 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Thiết kế trồng rừng; nhân giống cây trồng; trồng và chăm sóc rừng; nuôi dưỡng và phục hồi rừng; quản lý bảo vệ rừng; thiết kế khai thác gỗ; khai thác gỗ và tre nứa; trồng cây ăn quả; trồng cây công nghiệp; trồng và thu hoạch một số lâm sản ngoài gỗ; trồng hoa và cây cảnh; nông, lâm kết hợp; khuyến nông lâm; kinh doanh sản xuất nông, lâm nghiệp.

Positions

Người làm ngành/nghề Lâm sinh được bố trí làm việc tại các vị trí sau: các trang trại, các hộ gia đình, các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước nhằm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái; các công ty môi trường và công ty môi trường đô thị.

Relative occupations

Updating

Main courses

An toàn lao động; Sinh lý thực vật; Thực vật và cây rừng ; Sinh thái rừng và môi trường; Đất và phân bón; Đo đạc; Bảo vệ thực vật đại cương; Pháp chế lâm nghiệp; Nông lâm kết hợp; Khuyến nông lâm; Lâm nghiệp xã hội; Khởi nghiệp kinh doanh và Quản lý kinh tế hộ, trang trại; Hạt giống cây rừng; Vườn ươm cây giống; Tạo cây giống từ hạt; Tạo cây giống bằng giâm, chiết, ghép; Vi nhân giống cây trồng; Sử dụng một số máy công cụ; Thiết kế trồng và khai thác rừng; Trồng và chăm sóc rừng; Trồng cây lâm sản ngoài gỗ; Nuôi dưỡng, phục hồi rừng; Quản lý, bảo vệ rừng; Khai thác gỗ, tre nứa; Sản xuất rau an toàn; Trồng nấm; Trồng cây công nghiệp; Trồng cây ăn quả; Trồng cây lương thực; Trồng hoa và cây cảnh.

Requirements

- Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (đã được bổ sung đủ khối lượng kiến thức văn hóa theo yêu cầu) và tương đương. - Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm trong lĩnh vực lâm nghiệp. - Tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc do cá nhân và tập thể tạo ra. - Có năng lực thẩm định, nghiệm thu các công trình trong lĩnh vực lâm nghiệp. - Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. - Có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái. - Có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, không ngừng ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành, góp phần thúc đẩy ngành lâm nghiệp ngày càng phát triển.

Output standards

- Xây dựng được vườn ươm loại nhỏ và lập được kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cây giống; thành thạo các công việc sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp gieo hạt, giâm hom, chiết cành, ghép cây,kỹ thuật vi nhân giống để ứng dụng sản xuất một số loài cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp, và cây cảnh; - Làm thành thạo các công việc trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi rừng; phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chữa cháy rừng; Sử dụng thành thạo địa bàn 3 chân, địa bàn cầm tay, máy định vị GPS để thiết kế trồng rừng, khai thác rừng; sử dụng được các công cụ trong khai thác gỗ và tre nứa;máy bơm nước, máy phun thuốc trừ sâu, máy cắt cỏ, máy làm đất; - Trồng và chăm sóc được một số loài cây gỗ, cây lương thực, hoa màu, nấm và các loài cây lâm sản ngoài gỗ; - Tổ chức sản xuất trang trại quy mô vừa và nhỏ; điều hành được hoạt động sản xuất ở mức độ nhóm, tổ, đội; giám sát kỹ thuật lâm sinh; - Đạt bậc 4/

Who matching with

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (đã được bổ sung đủ khối lượng kiến thức văn hóa theo yêu cầu) và tương đương. Yêu thích nghề, sức khỏe.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 131 students

2016: 183 students

2015: 174 students

2014: 165 students

2013: 160 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Silviculture

College occupation code: 6620202

Intermediate occupation code: 5620202

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating