Occupations

Aquaculture
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 590,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 947,500 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Có khả năng xác định được các yếu tố thủy, lý, hóa, thủy sinh vật chủ yếu trong môi trường nuôi thủy sản Có khả năng cho sinh sản các đối tượng nuôi thủy sản và thực hiện các thao tác sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm Quản lý trang trại nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản nước ngọt và lợ ở quy mô vừa và nhỏ Có khả năng chẩn đoán dịch bệnh và điều trị bệnh trên các đối tượng nuôi thủy sản Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;

Positions

Nhân viên kỹ thuật và kinh doanh trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, trang trại nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thuỷ sản, các công ty thuốc và hoá chất, thức ăn trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản Tự tạo việc làm: mở đại lý mua bán thuốc và hoá chất, thức ăn thuỷ sản Mở cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản Cán bộ khuyến ngư và cán bộ bảo vệ tài nguyên môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Relative occupations

Updating

Main courses

Cao đẳng:

- Số lượng môn học: 33 môn học

- Khối lượng kiến thức kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ

Trung cấp:

-Số lượng môn học: 21

-Khối lượng kiến thức, kỹ năng từng khóa học:

+/ Đối tượng tuyển sinh THPT: 60 Tín chỉ;

+/ Đối tượng tuyển sinh THCS: 63 Tín chỉ

Requirements

Sinh viên có nhận thức rõ hiện trạng của ngành nuôi thuỷ sản, có đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ luật thủy sản, có định hướng kịp thời trong việc phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đầu ra và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng

Output standards

Có khả năng xác định được các yếu tố thủy, lý, hóa, thủy sinh vật chủ yếu trong môi trường nuôi thủy sản Có khả năng cho sinh sản các đối tượng nuôi thủy sản và thực hiện các thao tác sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm Quản lý trang trại nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản nước ngọt và lợ ở quy mô vừa và nhỏ Có khả năng chẩn đoán dịch bệnh và điều trị bệnh trên các đối tượng nuôi thủy sản Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 130 students

2016: 155 students

2015: 100 students

2014: 163 students

2013: 126 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Aquaculture

College occupation code: 6620303

Intermediate occupation code: 5620303

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating