Occupations

Fishing of marine organism
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Intermediate fee/ month: 500,000 VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

Sử dụng kiến thức về vẽ kỹ thuật; điện kỹ thuật;cấu tạo, các tính năng của tàu đánh cá; đặc điểm của ngư trường, đối tượng đánh bắt; kiến thức về thời tiết, thủy triều và sử dụng máy móc và trang thiết bị hàng hải; điều khiển tàu để đánh bắt hải sản.

Main missions

- Thực hiện các phương pháp thi công, sửa chữa ngư cụ - Sử dụng máy điện, vô tuyến điện trên tàu - Sử dung lưới rê, lưới vây, lưới kéo vào quy trình đánh bắt hải sản - Thực hiện thăm dò, dự đoán ngư trường; phán đoán, xử lý được các thông tin về thời tiết và thủy triều - Xác định được kinh độ, vĩ độ, hướng đi, phương vị và góc mạn - Sử dụng được hải đồ và la bàn từ.

Positions

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên về khai thác đánh bắt hải sản trình độ trung cấp, có đủ kiến thức và kỹ năng làm thuyền viên trên các tàu thuỷ sản, tàu vận tải hoặc làm cán bộ nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp thuỷ sản. Ngoài ra, sau khi ra trường người học còn có khả năng tổ chức quản lý một cơ sở khai thác, dịch vụ nghề cá vừa và nhỏ; có khả năng giúp việc cho kỹ sư thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khai thác đánh bắt hải sản.

Relative occupations

Updating

Main courses

Nghiệp vụ thuyền viên; Thi công sửa chữa ngư cụ; Hàng hải địa văn; Máy điện hàng hải; Điều động tàu; Khai thác thủy sản bằng lưới rê; Khai thác thủy sản bằng lưới vây; Khai thác thủy sản bằng lưới kéo; Bảo quản thủy sản và an toàn thực phẩm trên tàu cá; An toàn trên tàu cá.

Requirements

Tốt nghiệp tối thiểu THCS, Sức khỏe tốt.

Output standards

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật và biểu diễn được vật thể trên bản vẽ; - Vận dụng được kỹ thuật về kết cấu tàu cá, bố trí các trang thiết bị phù hợp với từng loại nghề khai thác cá; Thực hiện được đảm bảo vệ sinh, an toàn cho tàu; - Thăm dò, dự đoán được ngư trường, nhận biết được đối tượng khai thác chính; - Vận dụng được các điều luật vào hoạt động của tàu trong hàng hải, bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; - Phán đoán, xử lý được các thông tin về thời tiết và thủy triều để đảm bảo an toàn hàng hải, khai thác hải sản; - Thao tác thành thạo về dây, nút, dụng cụ liên kết dây, trang bị boong và sử dụng đượccác trang thiết bị cứu hỏa cứu sinh, cứu thủng; thi công, lắp ráp, sửa chữa được các ngư cụ thông dụng để đánh bắt hải sản; - Xác định được kinh độ, vĩ độ, hướng đi, phương vị và góc mạn; sử dụng được hải đồ và la bàn từ đúng yêu cầu kỹ thuật; Sử dụng được máy móc và trang thiết bị hàng hải thông dụng trên tàu cá; - Điều khiển được tàu thủy sản và xử lý một số sự cố xảy ra trong quá trình hàng hải và đánh bắt hải sản; - Sử dụng được lưới rê, lưới vây, lưới kéo câu/ lưới chụp để khai thác thủy sản; - Thực hiện đúng quy trình bảo quản thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định về bảo đảm an toàn lao động trên tàu cá; - Sử dụng được một số loại máy khai thác thông dụng trên tàu cá; - Sử dụng được công nghệ thông tin đáp ứng công việc chuyên môn nghề khai thác đánh bắt thủy sản; - Sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Who matching with

Người có sức khỏe tốt, không mắc các chứng về say tàu, xe. Nhạy bén, có khả năng phán đoán tốt. Có tinh thần trách nhiệm. Hoạt động tập thể, làm việc nhóm tốt.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Quite Favorable

Average income / month

From 5 to 8M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Fishing of marine organism

College occupation code: 6620306

Intermediate occupation code: 5620306

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating