Occupations

Rehabilitation technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

Updating

Main missions

- Hướng dẫn, thực hiện các bài tập phục hồi chức năng cho người bệnh. - Hướng dẫn và sử dụng các phương pháp trị liệu cho người bệnh.

Positions

Đảm nhận công tác vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại các bệnh viện, các trung tâm y tế, các trạm y tế xã phường và các đơn vị, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ vật lý trị liệu, chăm sóc người bệnh tại nhà... hoặc tham gia các chương trình xuất khẩu lao động về lĩnh vực vật lý trị liệu - phục hồi chức năng..

Relative occupations

Updating

Main courses

Giải phẫu sinh lý; Châm cứu; Xoa bóp - bấm huyệt, dưỡng sinh; Phục hồi chức năng; Thực tập lâm sàng bệnh viện.

Requirements

Tốt nghiệp THPT Có đủ sức khỏe.

Output standards

- Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật phục hồi chức năng các cơ quan bộ phận của cơ thể bị mất hoặc giảm chức năng. - Thực hiện được các kỹ thuật xoa bóp kết hợp bấm huyệt cho người bệnh. - Thực hiện và hướng dẫn người bệnh thực hiện được các bài tập dưỡng sinh rèn luyện và nâng cao sức khỏe. - Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

Who matching with

Người có đủ sức khỏe, yêu nghề

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 40 students

2016: 37 students

2015: 25 students

2014: 38 students

2013: 27 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Rehabilitation technology

College occupation code: 6720603

Intermediate occupation code: 5720603

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating