Occupations

Tour guide
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 691,373.33 VNĐ
Intermediate fee/ month: 666,523.81 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Nhiệm vụ chủ yếu của người Hướng dẫn du lịch là: chuẩn bị tổ chức thực hiện chương trình du lịch; tổ chức thực hiện chương trình du lịch; thuyết minh; quản lý đoàn khách; hỗ trợ quảng cáo, tiếp thị và phối hợp bán sản phẩm du lịch; giải quyết các công việc sau chuyến đi; chăm sóc khách hàng; tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch; đảm bảo vệ sinh, an toàn và an ninh trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch; xử lý tình huống phát sinh trong hoạt động hướng dẫn; học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Positions

Người làm ngành/nghề Hướng dẫn du lịch có thể tham gia vào các vị trí công việc như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan; hướng dẫn viên toàn tuyến; hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác; trưởng nhóm hướng dẫn viên; quản lý nghiệp vụ hướng dẫn của các công ty du lịch và các vị trí khác… tùy theo khả năng cá nhân, lượng kiến thức được đào tạo và yêu cầu của công việc.

Relative occupations

Updating

Main courses

Đường lối VHVN của ĐCS VN; Cơ sở Văn hóa Việt Nam; Mỹ học đại cương; Lịch sử văn hoá Việt Nam; Địa lý du lịch Việt Nam; Hệ thống di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng Việt Nam; Lễ hội Việt Nam; Văn hoá các dân tộc ở Việt Nam; Văn hoá giao tiếp; Tổng quan Văn hoá Du lịch; Tâm lý và tâm lý du khách; Nghiệp vụ du lịch lữ hành; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Nghiệp vụ quản trị du lịch; Tuyến điểm du lịch; Thực tập

Requirements

- Tốt nghiệp THCS; - Yêu thích nghề; - Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện; - Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong quá trình tác nghiệp; - Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn; - Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; - Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Output standards

- Kiến thức: + Xác định được vị trí, vai trò của nghề hướng dẫn du lịch trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động hướng dẫn, tác động của nó đối với kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. + Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty lữ hành, mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty lữ hành và hướng dẫn. + Mô tả được quy trình thiết kế và điều hành, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và sự kiện theo các giai đoạn trước, trong và sau khi bán sản phẩm du lịch. + Phân tích được quy trình xây dựng bài thuyết minh, quy trình hướng dẫn tham quan tại điểm, quy trình hướng dẫn tham quan trên phương tiện di động, quy trình đón tiễn khách cũng như quy trình xử lý tình huống, quy trình phục vụ tại khách sạn và nhà hàng. - Kỹ năng: + Làm đúng quy trình tổ chức và hướng dẫn tham quan, phục vụ khách của hướng dẫn viên du lịch nội địa. + Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị hỗ trợ tại điểm tham quan, và trên phương tiện phục vụ khách du lịch. + Xây dựng và bán được các sản phẩm du lịch như chương trình du lịch tham quan thuần túy, chương trình teambuilding, chương trình du lịch MICE, chương trình gala Lunch/dinner… - Thái độ, định hướng giá trị: + Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện + Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong quá trình tác nghiệp. + Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn + Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

Who matching with

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (CĐ); - Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp; - Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu; - Những người yêu thích lĩnh vực du lịch, thích giao lưu tiếp xúc với nhiều người, thích trải nghiệm

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 439 students

2016: 281 students

2015: 313 students

2014: 319 students

2013: 283 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Tour guide

College occupation code: 6810103

Intermediate occupation code: 5810103

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating