Occupations

MICE tourism management
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 770,000 VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Nhiệm vụ chủ yếu của ngành/nghề Quản trị du lịch MICE bao gồm: khảo sát và xây dựng kế hoạch tổ chức; xúc tiến bán sản phẩm; tổ chức thực hiện, giám sát hoạt động hội họp, hội nghị hội thảo, hội chợ triển lãm và du lịch khuyến thưởng nhằm đạt chất lượng dịch vụ thoả mãn nhu cầu khách hàng và hiệu quả kinh tế cao.

Positions

Các hoạt động du lịch MICE được thực hiện chủ yếu tại các khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị, hội chợ, triển lãm và các khu du lịch... trong điều kiện môi trường làm việc năng động; quan hệ công chúng rộng rãi; có cường độ lao động, áp lực công việc và tính chuyên nghiệp cao. Vị trí làm việc của người hành nghề là nhân viên nghiên cứu, thiết kế, bán chương trình; chuyên gia tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình du lịch MICE, các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Quite Favorable

Average income / month

From 5 to 8M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: MICE tourism management

College occupation code: 6810105

Intermediate occupation code: 5810105

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating