Occupations

Hotel management
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 827,681.82 VNĐ
Intermediate fee/ month: 698,833.33 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Người làm ngành/nghề Quản trị khách sạn có các nhiệm vụ chủ yếu sau: quản lý chung (General Management); quản lý tiền sảnh (Front Office Management); quản lý dịch vụ buồng (Housekeeping Management); quản lý dịch vụ ăn uống (Restaurant Management); quản lý chế biến món ăn (Food Production Management); quản lý dịch vụ khác (Other Services Management); quản lý nhân sự - hành chính (Personel &Administration Management); quản lý bán hàng và tiếp thị (Sales & Marketing Management); quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật (Building & Engineering Management); quản lý tài chính (Financial Management); quản lý công tác an toàn, an ninh (Safety & Security Management); điều phối hoạt động bộ phận an ninh - an toàn với các bộ phận liên quan.

Positions

Người làm ngành/nghề Quản trị khách sạn đảm nhiệm được các vị trí: trưởng các bộ phận, quản lý khách sạn, phó giám đốc khách sạn, giám đốc khách sạn, tùy theo khả năng cá nhân, lượng kiến thức được đào tạo và yêu cầu của công việc.

Relative occupations

Updating

Main courses

Kinh tế vi mô; Tổng quan du lịch; Cơ sở VHVN; Quản trị học; Giao tiếp trong kinh doanh; Tin học ứng dụng trong kinh doanh khách sạn; Quản lý chất l¬ượng dịch vụ; Tiếng anh chuyên ngành khách sạn 1; Tiếng anh chuyên ngành khách sạn 2; Quan hệ và chăm sóc khách hàng; Marketing du lịch; Nghiệp vụ thanh toán; Kế toán du lịch - khách sạn; Quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch - khách sạn; Quản trị cơ sở vật chất và kỹ thuật khách sạn; Quản trị nguồn nhân lực; An ninh - an toàn trong khách sạn; Nghiệp vụ lễ tân; Nghiệp vụ phục vụ buồng khách sạn; Nghiệp vụ nhà hàng; Nghiệp vụ chế biến món ăn; Quản trị buồng khách sạn; Quản trị lễ tân; Quản trị tiệc; Quản trị nhà hàng; Quản trị đồ uống

Requirements

Người học ngành Quản trị khách sạn đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt vì phải tiếp xúc với nhiều du khách, đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh; năng động, có khả năng tổ chức tốt, nhạy bén trong xử lý tình huống, có sức khỏe tốt, cần cù, chịu khó, ngoại hình ưa nhìn...

Output standards

- Kiến thức: + Xác định được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó đối với kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. + Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn. + Phân tích được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng, chế biến món ăn và các dịch vụ khác. + Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu của các bộ phận trong khách sạn và giải thích công dụng của chúng. - Kỹ năng: + Làm đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, hoặc khu vực hội nghị hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn. + Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn. + Xây dựng được các kế hoạch nghiệp vụ như: kế hoạch tiếp thị, kế hoạch nhân sự, kế hoạch phân công công việc, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch mua sắm trang thiết bị - dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện,… + Thái độ, định hướng giá trị: + Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện + Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong khách sạn + Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn + Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

Who matching with

Những người đam mê kinh doanh, am hiểu và yêu thích lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 864 students

2016: 641 students

2015: 556 students

2014: 426 students

2013: 279 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Hotel management

College occupation code: 6810201

Intermediate occupation code: 5810201

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating