Occupations

Resort management
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 735,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 470,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Quản lý toàn bộ hoạt động của khu resort (quản lý chung), quản lý bộ phận buồng, quản lý bộ phận lễ tân, quản lý bộ phận chế biến món ăn, quản lý dịch vụ giải trí, quản lý nhân sự hành chính, quản lý bán hàng và tiếp thị, quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, quản lý tài chính, quản lý an ninh an toàn, quản lý cảnh quan sân vườn và quản lý khu biệt thự (Villa Management) - đây là vị trí công việc mới phát sinh trong quá trình phân tích ngành/nghề xuất hiện vị trí quản gia (butler) của khu biệt thự trong ngành/nghề quản trị khu resort.

Positions

Làm việc tại các khu Resort, doanh nghiệp kinh doanh, quản lý Resort...

Relative occupations

Updating

Main courses

Nghiệp vụ lễ tân, Buồng, phát triển kế hoạch kinh doanh, nghiệp vụ quản gia, quản trị doanh thu, Quản trị rủi ro, NV Nhà hàng, Tiếng anh "

Requirements

- Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện - Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong quá trình tác nghiệp. - Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn - Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm - Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Output standards

- Kiến thức + Mô tả được vị trí, vai trò của khu Resort trong ngành Du lịch, đặc trưng của khu Resort, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; Quá trình ra đời và phát triển của khu Resort trên thế giới và Việt Nam; + Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, mối quan hệ giữa các bộ phận của khu Resort; liệt kê được các nhiệm vụ chủ yếu và công việc hàng ngày của giám sát viên, giám đốc bộ phận của khu Resort; + Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khu Resort để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa; - Kỹ năng + Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong khu Resort. + Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, khu vực hội nghị/hội thảo hoặc khu vực giải trí và spa; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả; + Hình thành được kỹ năng bán sản phẩm của khu Resort; + Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị của khu Resort; + Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bếp hoặc khu vực hội nghị, hội thảo, spa, vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn của từng khu Resort; - Thái độ, định hướng giá trị + Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện + Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong khách sạn + Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn + Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Resort management

College occupation code: 6810202

Intermediate occupation code: 5810202

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating